Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Voorwaarden Zingen in de Kerk

Over Zingenindekerk.nl

In 2015 is het initiatief ontstaan om vanuit de Protestantse Kerk in Nederland in samenwerking met Kerk in Actie te starten met Zingenindekerk.nl. Dit platform geeft kerken de mogelijkheid om concerten en voorstellingen voor jong en oud te organiseren met diverse christelijke muzikanten, bands, koren, orkesten en theatergroepen. Zingen in de Kerk heeft geen winstoogmerk en vraagt ook geen reserveringskosten voor de kaartverkoop van de diverse concerten en voorstellingen. Kerken kunnen een concert of activiteit aanvragen om in de eigen kerk te organiseren of deels laten sponsoren. Hieraan zijn voor de betreffende kerk geen kosten verbonden. Uiteraard wel een aantal voorwaarden, want we organiseren deze projecten om fondsen te werven voor het goede doel. (Meer informatie over de projecten die centraal staan vindt u op de website van Kerk in Actie.)

Voorwaarden

Organiseert u een concert met Zingen in de Kerk? Fijn! We zien ernaar uit om samen te werken. Graag laten we u weten wat onze voorwaarden zijn. Zo voorkomen we eventuele onduidelijkheden op een later moment.

Zingen in de Kerk neemt de volledige kosten van de boeking van een artiest voor haar rekening mits er voldaan wordt aan de onderstaande voorwaarden:

 • De kerk stelt haar gebouw en hulp kosteloos beschikbaar, evenals de beschikbare techniek. Daarnaast voorziet zij de artiest en eventuele crew van koffie, thee, frisdrank en indien nodig voorafgaand aan het concert een goede maaltijd.
 • De locatie moet over minimaal 250 zitplaatsen beschikken.
 • Er moet een verhoogd podium aanwezig zijn waarop de artiesten kunnen optreden.
 • De locatie dient 5 uur voor aanvang van het concert volledig beschikbaar te zijn voor opbouw van geluid en licht.
 • Tijdens het concert zal er een presentatiemoment zijn over het goede doel met aansluitend een collecte. Tijdens het concert kan er niet voor andere doelen of projecten gecollecteerd worden.
 • Voorafgaand aan het concert, na afloop en in de pauze is er hulp nodig van minimaal twee personen t.b.v. het uitdelen van pennen en machtigingskaarten bij binnenkomst van het publiek en het bemannen van de stand.
 • Er zijn twee personen nodig voor kaart- en QR-controle bij de ingang. 
 • De contactpersoon is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van de collecte en het opsturen van machtigingskaarten. Tevens zal hij gedurende het hele traject en op de avond zelf aanspreekpunt zijn voor dit concert voor artiesten, gasten en organisatie.
 • De organiserende kerk zet zich maximaal in om bezoekers te werven. Zingen in de Kerk stelt promotiemateriaal beschikbaar aan de organiserende kerk.
 • Als er tot twee weken voorafgaand aan het concert minder dan 100 kaarten voor volwassenen zijn gereserveerd, behoudt Zingen in de Kerk zich het recht voor om het concert te annuleren.
 • Tickets zijn te bestellen via zingenindekerk.nl. De ticketprijzen zijn voor volwassenen vanaf van € 7,50. Kinderen tot en met 12 jaar betalen meestal 3,50. De ticketprijs is afhankelijk per artiest. Ook als een event op zondag gehouden wordt dan betaald de bezoeker deze ticketprijs.
 • De opbrengst van de collecte en verkoop van eventuele tickets kunt u overmaken naar: NL89ABNA0457457457 t.a.v Kerk in actie (plaats en datum).
 • Een scan van de ingevulde collectestaat en de ingeleverde donateurskaarten dient u de dag na het concert te mailen naar info@zingenindekerk.nl. De collectestaat en de ingevulde donateurskaarten dient u binnen 3 werkdagen op te sturen naar: 
Kerk in actie t.n.v Zingen in de kerk
Antwoordnummer 53019
3503 VB Utrecht
 

Formulieren

Contact

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met:
Wilco Korts of Stephanie Huttinga
info@zingenindekerk.nl | 030 880 1510 of 06 533 14274

Door het invullen van het aanvraagformulier van de door u gekozen artiest gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.